تماس با ما


تلفن : 38697318-051   


پست الکترونیک : info@ghaensereshk.com

فکس: (داخلی  5) 38697318-051 


وب سایت : www.ghaensereshk.com

کارخانه : خراسان جنوبی -شهرستان قاین-کیلومتراول جاده حاجی آبادارسال پیام