تماس با ما


تلفن : 38697318-051  و 38910315-051


پست الکترونیک :ghaensereshk@gmail.com

فکس: (داخلی  5) 38697318-051 


وب سایت : www.ghaensereshk.com

کارخانه : خراسان جنوبی -شهرستان قاین-کیلومتراول جاده حاجی آباد

ارسال پیام